Akkordlære

Akkordlære ,alså læren om akkorder, er også becifringsspil: Bogstaverne ovenover akkorden er becifringer. Akkorder beliggende i grundstillingen vil søge hen til nærmeste akkord ,(passende til melodiforløbet) omend i en anden stilling .Da er det 1. eller 2. omvending med de nemmest mulige fingersætninger. Fx C Dur grundstilling: 1 finger ,E 3. finger, G 5.finger (C Dur akkord) søger hen til nærmeste akkord G Dur i 1.omvending: H første finger ,D 2. finger og grundtonen G med 5. finger. Der er vist flere eksempler, men som udgangspunkt er grundstillingen hovedakkorden.

Når man vender akkorden om ,så grundtonen ligger øverst er det 1. omvending og når grundtonen ligger midten, er det 2. omvending vi har med at gøre. Husk at gå den korteste vej til næste akkord, og dermed flytte så få fingre som muligt. Det er tydeligt akkordernes omvendinger vi har med at gøre når vi går den korteste vej.Man bør øve Akkorderne og deres omvendinger grundigt, for at opnå et solidt Becifringsspil til melodier og sange.

YouTube